<

INFOSKRIVELSE 8 2017 - G/F KONGELUNDSPARKEN16-12-2017 - 13:39

Genbrug af pap
Vi er i Kongelundsparken rigtig gode til kun at smide rent pap i vores fem papcontainere. Det sker dog – om end forholdsvist sjældent – at der er plastik eller f.eks. pizzabakker i containerne, hvilket gør at det hele køres til forbrændingen i stedet for genbrug. Derfor denne oversigt over, hvad der er beregnet i pap til genbrug:

  • Bølgepap
  • Karton (dog ikke drikkekartoner fra mælk og juice!)
  • Papemballage fra madvarer, f.eks. helt rene frugtbakker, æsker fra cornflakes, tandpasta, ostehaps, chokolade m.m.
  • Papæsker fra sko, cremer, sodavandsrammer mm.
  • Pap- og flyttekasser, men uden evt. flamingo eller anden plastik.

Hvis der er rester af maling, olie, mad eller lignende, skal pap og/eller papir smides ud sammen med den almindelige dagrenovation (f.es. pizzabakker, afdækningspapir, æggebakker, mælke- og andre kartoner.)

Når vi genbruger pap, mindsker vi CO2-udledningen. Faktisk sparer vi to ton CO2, hver gang vi genbruger et ton pap.

Information om carportene – maling og status
13 af de sorte carporte mangler ny og frisk sort maling (talt ved at se partiet mod stien bag carportene). Der er tid endnu, men gør gerne dig selv og alle andre end tjeneste og få malet carporten i fald du mangler. Bestyrelsen skriver direkte til de carportejere, der ikke har malet hele carporten, men det vil være rigtig rart, hvis bestyrelsen ikke skal være ”politimand”.

De nye carporte i midten er alle malet og i fin stand og en stor tak til udvalget, der har koordineret arbejdet omkring malingen af dem. Er der brugere af de sorte carporte, der vil ”tage en for holdet” og koordinere vedligeholdelsen der, så kontakt endelig bestyrelsen, så hjælper vi med kontaktinformationerne.

Tak til festudvalget!
Stor tak til festudvalget for en god og velarrangeret fest for foreningens beboere! Det var en fornøjelse at deltage i 😊. Vi glæder os til næste arrangement, som formentlig bliver den årlige plantning af blomsterløg og halloween for ungerne.

Trampolinerne og bestyrelsens handlinger
Vores områder er super attraktive, hvilket vi bl.a. kan se i udbudspriserne (udbudspriserne i Kongelundsparken er faktisk for første gang måske nogensinde over udbudspriserne for rækkehusene omkring Jacob Appels Allé!). Det gør dog også, at en del af Vestamagers unger besøger os. Nogle gange sker det ved at en skoleklasse eller institution kommer forbi, hvilket som regel er ukompliceret. Nogle gange har der dog også været utilpassede unge, som bestyrelsen har haft kontakt med adskillige gange.

Bestyrelsens har haft en god kontakt til en institution, hvorfra de allermest utilpassede unge kom fra, og der er derfra orienteret videre om at vi meget frabeder os disse unges besøg hos os. Vi opfordrer meget til, at alle beboere orienterer ungerne i fald de har en uhensigtsmæssig adfærd. Nogle beboere, deriblandt med fortsat deltagelse af stort set hele bestyrelsen, vil oprette et netværk hvor man kan skrive hvis man oplever noget utrygt og har brugt for lidt hjælp til at forklare ungerne hvad reglerne er.

Lys på multibanen
Arbejdet med at etablere ny belysning ved multibanen er stort set på plads. Vi har set meget frem til arbejdet og at foreningen får lys vi kan være stolte af og som både lyser banen perfekt og – uden også samtidig at lyse folks køkken perfekt op. I den forbindelse kan der være lidt asfalt gravet op, det bliver genoprettet i oktober.

Mulighed for fibernet i Kongelundsparken
Foreningen havde for ti år siden tilbud om etablering af fibernet i foreningen. Dengang var det dyrt at etablere og der blev valgt ikke at gå videre med det. På de forgangne ti år er der løbet meget vand i åen og vi er i gang med at indhente tilbud, deriblandt nogen med gratis etablering. Bestyrelsen undersøger mulighederne nærmere og vender tilbage, hvis vi finder det interessant for beboerne.

Abonnement på hjertestarteren
Bestyrelsen tegner abonnement til hjertestarteren således at der fremover er automatisk service og tjek af hjertestarteren. En hjertestarter er jo en ting, der jo nødig skal svigte, når en situation skulle opstå, hvor den er nødvendig…

 

Med efterårets ankomst hermed de bedste ønsker om et godt og farverigt efterår!

<