<

INFOSKRIVELSE 10 2017 - G/F KONGELUNDSPARKEN DECEMBER 201716-12-2017 - 14:07

Halloween i Kongelundsparken
Stor tak til festudvalget for at arrangere det hele for os andre til den årlige halloween-fejring i Kongelundsparken. Der var rigtig mange beboere, der havde et par gode timer med at skære græskar og plante blomsterløg til foråret – og i år suppleret med flotte fuglehuse. Foreningens unger havde også en dejlig eftermiddag og aften med at gå fra hus til hus og spørge efter slik og der var forrygende mange beboere, der var klar med godterne! Så tak til alle for at skabe rammerne for en god dag for rigtig mange!

En stor tak skal også lyde for julehyggen 10. december. Fra bestyrelsen sætter vi stor pris på, at festudvalget på den måde tager slæbet, så vi andre blot kan møde op og være en del af en god sammenkomst.

Oversigtskort over Bygmagrunden
Til de der ikke er bekendt med oversigtsplanen for den ny bebyggelse, kan I her ser det forslag der senest er indsendt til kommunen: Se billedet

 

Hæk mod fællesarealerne
Rigtig mange har godt styr på, at deres hæk klippes som den skal mod fællesarealerne og naboskellet. Nogle få hække har dog brug for beskæring, så læs dette som en venlig opfordring til, at du tager et kig på din hæk og sørger for, at passage kan ske let f.eks. når der traktoren på et tidspunkt skal salte og rydde sne.

Vær opmærksom på følgende om hegn og have fra foreningens deklaration:

”7. Mellem de enkelte parceller og mellem "parcellerne og fællesarealerne er ejerne pligtige til at vedligeholde de hegn, som de nuværende ejere opretter. Ændring af hegn må kun finde sted efter tilladelse fra den påtaleberettigede (Tårnby Kommune), idet hække dog kan suppleres med trådhegn. Den største højde af hegn i parcellernes skel må ikke overstige 1,80 m.”

På forhånd 1000 tak for forståelsen og samarbejdet om at holde Kongelundsparken pænt og attraktivt.

 

Ny belysning i Kongelundsparken
Bestyrelsen har igen haft kontakt til Tårnby Kommune for at høre om der er nyt omkring projektet med ny belysning i 2018. Den oprindelige plan var, at kommunen ville afsætte 20 mio. kr. til ny belysning i hele kommunen. Beløbet er nu reduceret til tre mio. kr. Indtil videre prioriterer kommunen Kongelundsparken og vi håber vores venlige og oprigtigt interesserede henvendelser hjælper til med, at vi også i praksis får ny belysning. Medio februar 2018 får vi et endeligt svar er status p.t.

 

Asfaltering af de små stier i 2018
En anden stor opgave er projektet omkring asfalteringen af de små stier i Kongelundsparken. Asfalten burde have været håndteret for mange år siden, men med jeres accept til den kommende generalforsamling kan vi sørge for, at det realiseres i 2018. Vi er i gang med arbejdet med at indhente tilbud og ligeledes inviterer vi byggetekniker med til generalforsamlingen, så spørgsmål kan besvares så sikkert som muligt. Har du allerede nu spørgsmål, så skriv blot til os, så prøver vi gerne at hjælpe allerede nu.

 

Snerydning og glatførebekæmpelse
Nu hvor vi nærmer os vinteren er det rart at kunne varme sig lidt ved, at vi stort set altid selv slipper for bøvlet med at feje sne foran og bagved vores hus. En del af aftalen med John Larsson er, at de rydder sne for os – undtagelsen er naturligvis force majeure, så det er en rigtig god idé om din sneskovl ikke er pakket alt for langt væk trods alt.

 

Telia
Foreningen har fået en henvendelse fra Telia. De ønsker flytte deres teleudstyr fra Bygma grunden til telemasten i Kongelundsparken. Det vil give en ekstra lejeindtægt for foreningen på 9.000 kr. om året. Det vil betyde at beboerne i Kongelundsparken stadig, vil bevare den gode teledækning fra de 3 store Netværk 3.dk, Telnor samt Telia.

 

Juletid er også affaldstid
Juletiden skaber større mængder affald end sædvanligt. For at forsøge at undgå en situation, hvor vores blå container er proppet, har bestyrelsen bestilt tømning fredag 22. december og igen fredag 29. december.

Papcontainerne er bestilt til tømning fredag 22. december og igen onsdag 27. december.

Skulle den blå container – eller de fem papcontainere – være helt fyldt beder vi dig venligst om at gemme f.eks. pap i dit skur indtil containerne er tømt og der i plads igen. Det skaber unødigt ekstraarbejde og ser bestemt heller ikke kønt ud, når affald i ny og næ sættes ved siden af containerne.

Når dit juletræ har tjent sin pligt, er det meget velkomment i haveaffaldscontaineren blot alt pynt og evt. juletræsfod er fjernet først. Ligeledes kan du bruge papcontainerne til ren papemballage (altså intet pap der har været i berøring med fødevarer og ingen plast, metal eller køkkenaffald) og endelig kan gavepapir komme i papircontainerne. På den måde får du bedre plads i din egen affaldssæk - og gør miljøet en lille tjeneste.

Tak for din hjælp både til genbrug af f.eks. pap, men også med evt. tålmodighed med bortskaffelse af affald.

 

Rigtig god jul og et godt nytår!
Vi håber I får et par gode dage, at julen bringer jer gode oplevelser og at du har været artig i 2017, så du måske endda får en gave eller to 24. december :o)

<