Genbrug

Nærmeste genbrugsstation er:
Kirstinehøj 25C
2770 Kastrup

Dagrenovation
Ekstra tømning af dagrenovation kan bestilles ved Tårnby kommune.
Og såfremt en ekstra tømning om ugen er for meget, kan poser købes i løsvægt på følgende hjemmeside:
http://www.taarnby.dk


Vores "genbrugsstation" består af:

• Container til glas
• Containere til papir
• Containere til pap
• Boks til batterier
• Container til haveaffald
• Container til brændbart storskrald

Alle findes på parkeringspladsen ved de store carporte. Brug venligst containerne korrekt.
Smides forkert affald i en container pålægges foreningen omkostninger til sortering af affaldet. Der er opsat skiltning ved containerne, der guider til korrekt brug.

 

Glas:
Vinflasker, ketchup- og dressingsflasker, emballageglas og engangsølflasker kan genbruges. Blot skal flasker og glas være tømt og skyllet let. Derimod må drikkeglas, vinduesglas, keramik, stentøj og porcelæn ikke afleveres i genbrugsbeholderne.

 

Papir:
Reklamer uden plastikindpakning, breve, kopipapir osv.

 

Pap:
Pap og karton er typisk emballage - som f.eks. pakken om tandpastatuben, legetøjet eller papkassen om fjernsynet. Det kan også være bølgepap, røret i en køkkenrulle og bagsiden på en A4-blok.
Hvis der er madrester eller rester fra drikkevarer på pappet, skal det smides ud i din skraldespand. Fold altid papkasserne sammen og husk at fjerne plastik, flamingo og andet fra papkasserne.

 

Batterier:
Indsamling sikrer at vi undgår at batterierne havner i det daglige affald, der sendes til forbrænding. Batterier kan som bekendt ikke brænde, så hvis de smides i skraldespanden, ender de i affaldsovnene, hvor deres indhold af tungmetaller forurener.
 
Haveaffald:
Haveaffald er affald fra daglig vedligeholdelse af haven, f.eks. grene, blade, græs, nedfaldsfrugter m.v. Haveaffaldet smides i den grønne container ude på p-pladsen.

 

Storskrald (brændbart):
Til øvrigt brændbart affald har vi den blå container, der står mellem de sorte carporte.
Bemærk venligst at husholdningsaffald, trykimprægneret træ, metal m.m. ikke må smides i containeren.