GF Kongelundsparken

Historie
G/F Kongelundsparken stod klar til indflytning for de første beboere i foråret 1976 - og i efteråret s.å. afholdtes så den stiftende generalforsamling på det tidligere Hotel Rossini i Valby.

Tilstede var, foruden de nybagte husejere, også repræsentanter fra bygherren: Dansk Totalentreprise (D.T. - Bøje Nielsen og Axel Juhl-Jørgensen), som havde udvalgt en af sine medarbejdere til at indgå som medlem i den første bestyrelse - indtil der var solgt et tilstrækkeligt antal parceller.

DT blev stiftet I 1970 af Bøje Nielsen og Axel Juhl-Jørgensen. Formålet var at bygge boliger i hele Danmark. Firmaet brugte byggemåden Totalentreprise, som Bøje Nielsen havde opfundet. Totalentreprise betyder, at man indgår en forhåndsaftaler med alle leverandører og håndværkere, og så kunne genbruge deres tilbud til flere byggerier.