Alle nyheder

Her ser du alle nyheder og nyhedsbreve.

Nyhedsbreve arkiv 18-03-2019 - 21:53

Fremover skal man klikke på dette link for at se udsendte nyhedsbreve/infoskrivelser: NYHEDSBREVE ... Læs mere

INFOSKRIVELSE 10 2017 - G/F KONGELUNDSPARKEN DECEMBER 2017 16-12-2017 - 14:07

Halloween i Kongelundsparken Stor tak til festudvalget for at arrangere det hele for os andre til den årlige halloween-fejring i Kongelundsparken. Der var rigtig mange beboere, der havde et par gode timer med at skære græskar og plante blomsterløg til foråret – og i år suppleret med flotte fuglehuse. Foreningens unger havde også en dejlig eftermiddag og aften med at gå fra hus til hus og spørge efter slik og der var forrygende mange beboere, der var klar med godterne! Så tak til alle for at skabe rammerne for en god dag for rigtig mange! En stor tak skal også lyde for julehyggen 10. december. Fra bestyrelsen sætter vi stor pris på, at festudvalget på den måde tager slæbet, så vi andre blot kan møde op og være en del af en god sammenkomst. ... Læs mere

INFOSKRIVELSE 9 2017 - G/F KONGELUNDSPARKEN 16-12-2017 - 13:42

Halloween i Kongelundsparken – 29. oktober Traditionen tro inviteres alle til at fejre halloween – eller allehelgensaften i den mere danske version – i Kongelundsparken. I år bliver det 29. oktober, hvor vi kombinerer ungernes mulighed for at platte slik fra beboerne med plantning af blomsterløg til glæde for foråret 2018. Der er ca. 2.000 blomsterløg klar til at blive gravet ned og de er til fri plantning på foreningens fællesarealer - eller f.eks. på det lille stykke jord de fleste har foran deres skure ud mod fælles-stierne. Derudover har vi ca. 15 fuglehuse, som også er til opsætning på fællesarealerne. Fuglehuse bringer liv til området og det er hyggeligt at følge med i, når det travle fuglepar fodrer deres sultne unger. Som ekstra bonus spiser fuglene mange af havens skadelige insekter. Et musvitpar med unger kan f.eks. spise 40.000 myg på én sæson! ... Læs mere

INFOSKRIVELSE 8 2017 - G/F KONGELUNDSPARKEN 16-12-2017 - 13:39

Genbrug af pap Vi er i Kongelundsparken rigtig gode til kun at smide rent pap i vores fem papcontainere. Det sker dog – om end forholdsvist sjældent – at der er plastik eller f.eks. pizzabakker i containerne, hvilket gør at det hele køres til forbrændingen i stedet for genbrug. Derfor denne oversigt over, hvad der er beregnet i pap til genbrug: Bølgepap Karton (dog ikke drikkekartoner fra mælk og juice!) Papemballage fra madvarer, f.eks. helt rene frugtbakker, æsker fra cornflakes, tandpasta, ostehaps, chokolade m.m. Papæsker fra sko, cremer, sodavandsrammer mm. Pap- og flyttekasser, men uden evt. flamingo eller anden plastik. ... Læs mere

INFOSKRIVELSE 7 2017 - G/F KONGELUNDSPARKEN 16-12-2017 - 13:37

Belysning ændres ved multibanen Som tidligere orienteret, tager vi de oplevede gener ved belysningen på multibanen meget seriøst. Vi har haft flere rådgivere til at bidrage til en løsning, som sikrer at belysningen af multibanen både er acceptabel for beboerne omkring banen og også for brugerne af multibanen. Indtil videre har vi vippet lyset langt ned og det forekommer ikke generende set fra stien på Restrupvej – til gengæld er det selve banen nu oplyst meget skævt, så nu er der blot skubbet et oplevet problem over til brugerne af banen. ... Læs mere

Infoskrivelse 6 - G/F Kongelundsparken - juli 2017 16-12-2017 - 13:10

Juli 2017 INFOSKRIVELSE 6 2017 - G/F KONGELUNDSPARKEN Skraldespand fjernes ved den store legeplads John Larsson har desværre for anden gang her 24/4 informeret bestyrelsen om fund af et større antal brugte kanyler i skraldespanden på den store legeplads. I bestyrelsen er vi rystede over fundet med tanke på konsekvenserne i fald vores børn skulle pille ved den slags. Derfor har vi valgt at fjerne skraldespanden på den store legeplads. Der er brug for en skraldespand, men indtil videre må vi klare os uden. Det er naturligvis også forfærdeligt for de mennesker, der - formentlig - er misbrugere og bortskaffer kanylerne i en åben skraldespand, men alt andet lige vejer hensynet til børnene tungest. ... Læs mere

Gennemgang af tagene i Kongelundsparken i juni 2017 04-12-2017 - 21:02

Gennemgang af tagene i Kongelundsparken  MIH VVS har renset tagrender og fjernet skidt fra tagene, og har i samme anledning gennemgået alle vores tage, og har produceret denne besigtigelsesrapport. ... Læs mere

Maling af carporte 24-06-2017 - 16:06

... Læs mere

Indbydelse til såning af blomsterenge 09-04-2017 - 15:04

Kære beboere i Kongelundsparken Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget, at der skal sås blomster i de markerede områder på fælles græsareal, se vedhæftede tegning. Derfor indbydes du og din familie hermed til at komme og deltage d. 14 maj 2017 kl.13:00. Vi mødes ude på den store græsplæne. Det der i praksis skal ske er, at jorden skal forberedes dvs. der skal vendes græstørv inden for de afmærkede cirkler. Efterfølgende skal frøblandingen spredes ud, jorden skal rives og trampes flad. Det ville være rigtig dejligt, hvis så mange som muligt kan deltage. Bestyrelsen vil sørge for lidt hygge efter arbejdet er udført, i form af kaffe og kage. ... Læs mere

Infoskrivelse april 2017 II 09-04-2017 - 15:00

INFOSKRIVELSE G/F KONGELUNDSPARKEN Beskæring af træer i Kongelundsparken En del beboere har haft skrevet til os og bedt om at få en række efterhånden store træer beskåret i stil med tidligere beskæring for år siden. Bestyrelsen havde bestilt John Larsson til opgaven 5. april, men John Larssons folk oplevede at blive stoppet og sendt hjem af en beboer på baggrund af grundløs mistanke om bl.a. John Larssons kompetencer og hans ansattes uddannelser. Bestyrelsen havde bestilt John Larsson til at udføre beskæringen for at opfylde ønsker fra flere beboere.   ... Læs mere

INFOSKRIVELSE G/F KONGELUNDSPARKEN April 2017 09-04-2017 - 13:37

Første bestyrelsesmøde er holdt med succes  Den nye bestyrelse har holdt sit første møde og vi er sikre på, at Kongelundsparken har fået en god bestyrelse, der ønsker atarbejde aktivt for at varetage foreningens bedste herunder fokus på vedligeholdelse af vores fællesarealer ... Læs mere

Multibanen og løbehjulsområdet må ikke benyttes! 24-05-2016 - 09:48

På onsdag bliver der lagt gummi på banen.  Gummiet er ca. 24 timer om at tørre. Hvis nogen går ind på banen inden det er tørt, skal det laves om. Det vil blive meget dyrt. Derfor fortæl dit barn/børn de ikke må lege på banen samt sportsområdet før det er frigivet. På torsdag kommer der asfalt på området omkring banen, Samt stien der går ind til området. Der går ca. 48 timer før man kan gå på det. Fredag eller i næste uge, vil UNO komme og lave streger på banen. Det er gummi man fjerner fra banen, og lægger noget nyt gummi i som skal tørre, også skal der gå 24 timer. Så man må ikke bruge banen før den bliver frigivet eller indviet :-) Tal med dit barn / dine børn om det. Alle i Kongelundsparken må meget gerne holde et ekstra øje med, at ingen går ind på sportsområdet. På forhånd tak for hjælpen. Med venlig hilsen Bestyrelsen ... Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2016 05-03-2016 - 19:30

Bestyrelsen vil godt sige tak for en god generalforsamling.   Du kan læse referatet af ordinær generalforsamling 2016 ved at trykke her.   ... Læs mere

Der lukkes for vandet på Restrupvej Tirsdag den 9. februar 2016 02-02-2016 - 20:00

Der lukkes for vandet på Restrupvej I forbindelse med udskiftning af en stophane på Kongelundsparkens område er det nødvendigt at afbryde for vandforsyningen til Restrupvej   Tirsdag den 9. februar 2016 fra kl. 0830 til kl. 1500. ... Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2015 10-10-2015 - 12:02

Kære Alle   MED TAK FOR OPBAKNING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Først og fremmest tak til jer der mødte op til generalforsamlingen eller som havde sendt jeres holdning i fuldmagt med naboen. Tak for ytringer og ikke mindst - tak for opbakningen til vores allesammens nye helhedsplan. Vi vil nu i bestyrelsen arbejde videre, iværksætte små mindre forbedringer indenfor dette års budgetramme og planlægge forslag til afstemning på kommende større projekter.  ... Læs mere

NYE REGLER FOR TRAFIK PÅ STIERNE INDENFOR BOMMENE 11-08-2015 - 20:37

NYE REGLER FOR TRAFIK PÅ STIERNE INDENFOR BOMMENE. I spørgeskemaerne udsendt i foråret er de bilfrie og for børnene sikre stier en af de kvaliteter, som beboerne i Kongelundsparken værdsætter særligt højt. I den sidste tid har der været alt for mange eksempler på ulovlig kørsel og parkering på stierne indenfor bommene, både fra håndværkerbiler, private biler og alt for tunge lastbiler. Netop med sikkerheden i fokus har bestyrelsen derfor nu truffet beslutning om, at al motoriseret kørsel på stierne fra dags dato er forbudt. Det vil derfor ikke længere være muligt at få åbnet bommene eller låne bomnøgle. Bestyrelsen henviser til foreningens fælles fladvogne og trillebører til transport af tungere varer, ligesom det også er tilladt med håndkraft at skubbe egen trailer på stierne. Det er beboernes eget ansvar at informere fragtmænd ved bestilling af varer om dette forhold. ... Læs mere

Resultat af tageftersyn 18-05-2015 - 20:41

Foreningens VVS firma, MIH VVS har nu foretaget eftersyn af tagene på alle blokke i Kongelundsparken. I den forbindelse blev tagrenderne renset for mos m.v. og alle nedløbsrør blev forsynet med bladfang, som er riste, der hindrer, at blade og lignende bliver skyllet ned i neddløbsrørene og danner propper. Eftersynet har imidlertid også afsløret forskellige fejl og mangler på nogle af tagene Det drejer sig om: Blok 2 (Restrupvej 46-60): Der mangler 13 meter alu-kantliste. Der er hul i et ovenlys. Tagpappet er bulet og generelt dårligt. Blok 5 (Restrupvej 37-53): Der mangler 6 meter alu-kantliste. Blok 8 (Bryrupvej 30-44): Der mangler 13 meter alu-kantliste. Blok 13 (Bryrupvej 57-73): Der mangler 7 meter alu-kantliste. Der mangler alu-kantliste på hjørne Bryrupvej 73. Blok 14 (Bryrupvej 78-92): Der mangler alu-kantliste på hjørne Bryrupvej 92. Blok 15 (Bryrupvej 75-85): Der mangler 6 meter alu-kantliste. ... Læs mere