< Tilbage

Nyhedsbrev oktober 201510-10-2015 - 12:02

Kære Alle

 

MED TAK FOR OPBAKNING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Først og fremmest tak til jer der mødte op til generalforsamlingen eller som havde sendt jeres holdning i fuldmagt med naboen. Tak for ytringer og ikke mindst - tak for opbakningen til vores allesammens nye helhedsplan. Vi vil nu i bestyrelsen arbejde videre, iværksætte små mindre forbedringer indenfor dette års budgetramme og planlægge forslag til afstemning på kommende større projekter. 

INFO OM LEGEPLADSFORNYELSER 

Første skridt er at gennemføre forslaget fra den ordinære generalforsamling om at flytte trampolinerne og reetablere legepladsen på Bryrupvej Syd. Dette gør vi i henhold til helhedsplanen og har derfor bestilt to nye huller foran gyngestativet på den store legeplads. Folmer er den kyndige mand, som starter gravearbejdet fredag d. 9. oktober og medmindre noget overrasker hans mangeårige erfaring, så skulle de stå klar til ”re-indvielse” sidst på dagen.

Til den nye ”Jungle” på Bryrupvej Syd legepladsen er der bestilt motorik/tarzan-bane. Tanken med denne legeplads er at skabe legemuligheder for både børn og voksne med fokus på balance og koncentration. Motorikbanen vil kunne bruges af et bredt aldersspænd, fra de helt små som med en hjælpende hånd kan gennemføre, til en tur på tid for de voksne – måske er nogen friske på en Indiana Jones-dyst til foråret, når det nye græs har fået godt fat?

På Bryrup Syd legepladsen vil den eksisterende snebærhæk og øvrigt småt krat i kanten blive fjernet. Istedet vil der blive plantet hasselbuske omkring banen, som på sigt skal danne ”Junglen”. I denne omgang planter vi så meget ”jungle” som muligt indenfor budgettets rammer. Hvornår klargøringen vil begynde, legepladselementerne vil blive monteret og det grønne anlægsarbejde færdiggjort er ikke endeligt afklaret, men vi arbejder naturligvis på at få det gennemført hurtigst muligt.

Piratskibet på Restrupvej Nord er desuden i meget dårlig forfatning, og vil ikke længere kunne repareres godt nok til en sikkerhedsgodkendelse. Derfor har bestyrelsen valgt at bruge resterende afsatte midler i år fra posten til legepladsfornyelse til udskiftning af dette. I forbindelse med forhandling omkring type og pris på motorikbanen til Bryrupvej Syd legepladsen har vi fået en rigtig god rabat på et nyt ”piratskib”, som har mange forskellige detaljer og legemuligheder. Det henvender sig særligt til de 2-6-årige og passer på den måde ind i helhedsplanens tanke om at vores legepladser samlet set skal byde på forskellige oplevelser og henvende sig bredt aldersmæssigt – fra ”Hyttebyen” på Restrupvej Syd legepladsen med mulighed for god leg også for de mindste/vuggestuebørn - over ”Piratlegepladsen” til børn i børnehavealderen - til det store klatretårn ved bålpladsen, som er designet med SFO-børn i tankerne. Heldigvis går børn jo ikke altid så meget op i voksen-designet kategorier, og den ene dag er det ene et hit, og den anden dag er det noget andet der trækker.

Det kommende ”piratskib” ligner måske ikke for os voksne et ”rigtigt skib”, selvom det er bestilt i piratsort træ-sider med hvide ”sejl” og røde og ”guld”(gule) detaljer. Til gengæld er der også plads til fri fantasi og fortolkning, så kan børnene selv vælge udenom ”voksen-temaer”, hvad de vil lege.

På ”Piratlegepladsen” vil sandkasse og fliserne herunder blive fjernet. Derudover vil de rådne stubbe blive fjernet og 12 nye balancestubbe vil blive sat her i stedet. Ligeledes håber vi på at kunne fælde og rodfræse rønnebærtræet ved siden af pilehytten (som ikke har klaret beskæringen så godt som de to andre), og resten af en halv træstamme ved vippen. Så håber vi på sigt plante et par nye frugttræer her. Ligesom ”Junglen” er det heller ikke endnu afklaret hvornår denne står klar til leg, men hurtigst muligt. 

Ved alle tre legepladser skal der reetableres græsareal, så fortæl venligst børnene at de må vente til de nye græsfrø lige får fat, før de tramper henover disse pletter og for alvor tager det nye i brug.

NYE VOGNE OG ADGANGSFORBEDRINGER

For at forbedre forholdene ift. at fragte tungere eller større ting har vi fået indkøbt og leveret, så her vi nu har følgende til rådighed: To store trækvogne og en lille trækvogn, begge med punkterfrie dæk, samt en palleløfter. De står alle ved varmecentralen til fri afbenyttelse. Husk at sætte dem på plads efter brug. Og husk altid også at låse dem fast igen, vores havemand har fortalt at han allerede en del gange har måttet låse uaflåste vogne fast – en stor trækvogn koster ca. 8.000kr., så det er ikke helt billigt, hvis de skulle forsvinde. Hvis du opdager fejl eller skader på tingene vil vi også gerne bede jer om at skrive til bestyrelsen med det samme, så vi kan få iværksat udbedringer hurtigst muligt. 

Der er desuden blevet lavet en indgang med rampe ved begge bomme, således at der nu kan trækkes trækvogne/trailere ind og ud af området også herfra. Indgangen befinder sig henholdsvis på venstre side af bommen - Bryrupvej og på højre side af bommen - Restrupvej.

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

< Tilbage