< Tilbage

Resultat af tageftersyn18-05-2015 - 20:41

Foreningens VVS firma, MIH VVS har nu foretaget eftersyn af tagene på alle blokke i Kongelundsparken. I den forbindelse blev tagrenderne renset for mos m.v. og alle nedløbsrør blev forsynet med bladfang, som er riste, der hindrer, at blade og lignende bliver skyllet ned i neddløbsrørene og danner propper.

Eftersynet har imidlertid også afsløret forskellige fejl og mangler på nogle af tagene Det drejer sig om:

Blok 2 (Restrupvej 46-60): Der mangler 13 meter alu-kantliste. Der er hul i et ovenlys. Tagpappet er bulet og generelt dårligt.

Blok 5 (Restrupvej 37-53): Der mangler 6 meter alu-kantliste.

Blok 8 (Bryrupvej 30-44): Der mangler 13 meter alu-kantliste.

Blok 13 (Bryrupvej 57-73): Der mangler 7 meter alu-kantliste. Der mangler alu-kantliste på hjørne Bryrupvej 73.

Blok 14 (Bryrupvej 78-92): Der mangler alu-kantliste på hjørne Bryrupvej 92.

Blok 15 (Bryrupvej 75-85): Der mangler 6 meter alu-kantliste.

De manglende alu-kantlister betyder, at vand kan trænge ned bag sternpladerne og ind i konstruktionen med alvorlige fugt- og rådskader til følge. Eftersom en manglende kantliste på en ejendom kan medføre fugtskader et andet sted i blokken, opfordres alle berørte beboere i de enkelte blokke til i fællesskab snarest at få udbedret skaderne.

Bestyrelsen henviser i den forbindelse til MIH VVS, Prags Boulevard 63, 2300 København S, tlf. 32 59 25 25.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

< Tilbage