< Tilbage

INFOSKRIVELSE G/F KONGELUNDSPARKEN April 201709-04-2017 - 13:37

Første bestyrelsesmøde er holdt med succes 
Den nye bestyrelse har holdt sit første møde og vi er sikre på, at Kongelundsparken har fået en god bestyrelse, der ønsker atarbejde aktivt for at varetage foreningens bedste herunder fokus på vedligeholdelse af vores fællesarealer

En del af os brænder for at være med til at skabe arealer der understøtter trivsel og udeliv, men vi er også opmærksomme på, at der fortsat er store vedligeholdelsesarbejder, som vi mener skal håndteres før vi anbefaler store investeringer omkring de grønne arealer. 

Bestyrelsens sammensætning 
Der blev på generalforsamlingen valgt en række nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsens sammensætning er: 

 

Formand: Martin Andersen, RV52  
Næstformand: Christian Ringbæk, RV48 
Kasserer:Kasper Grufstedt, BV59 
Medlem: Tenna Christensen, BV62 
Medlem: Tanja Mattebjerg, BV70 
1. Suppleant: Michael Nielsen, RV38 
2. Suppleant: Katrine Marker Madsen, RV30 

 

Forestående store arbejder i foreningen 
Kongelundsparken har med succes foretaget en række store vedligeholdelsesarbejder de senere år. Til start, asfaltering af hovedstien rundt om fodboldbanen efterfulgt af asfaltering af p-plads, udskiftning af kedler, etablering af multibanen og en række andre opgaver. Foreningen har på den korte bane asfaltering af de små stier som udestående. Det er en opgave til ca. 1 - 1,6 million kr. jf. diverse indhentede tilbud. Vi ved erfaringsmæssigt, at opgaven med asfaltering bliver væsentligt dyrere jo længere ”over sidste salgsdato” asfalten går. Jf. vores vedligeholdelsesplan blev foreningen anbefalet af få udført asfaltarbejdet på de små stier i 2013. Af mange gode grunde er det ikke sket, men det er bestyrelsens prioritering at vi skal have rettet de små stier op og få dem asfalteret snarest muligt økonomien tillader. Projektet involverer ikke beboerne i væsentligt grad andet end at det kan være en idé at tage et kig på ens hæk og se om den rager væsentligt ud over stien og foretage evt. beskæring af hækken. Der følger naturligvis nærmere info når en asfaltering af de små stier kan realiseres, så denne information er for at dele bestyrelsens prioritering i forhold til foreningens økonomi. 

Senere - og formentlig efter et byggeri på Bygma-grunden er på plads - bør asfaltering af Egtvedvej, samt stikvejene Restrupvej og Bryrupvej, finde sted. Logikken er den samme som med vores egne små stier, at arbejdet bliver væsentligt dyrere jo flere og jo dybere revner m.m. i asfalten får lov at blive.  

Trampoliner og bålsted 

Som bekendt har Kongelundsparken to trampoliner, der bruges flittigt og bidrager til oplevelsen af, at Kongelundsparken er et sted med fokus på børns trivsel og mulighederne for at røre sig på vores store fælles udearealer. Trampolinernes succes gør at der til tider er lidt vel mange børn på én trampolin og derfor undersøger bestyrelsen mulighederne for at etablere yderligere én trampolin. 

Der har gennem tiden været talt om etablering af grill/bålsted og bestyrelsen undersøger derfor hvad et bålsted til opsætning på den eksisterende bålplads koster.

 

Træer på fællesarealerne 
Bestyrelsen er meget interesseret i at sætte et antal frugttræer korrekte steder på fællesarealerne. På generalforsamlingen blev det fremsatte forslag om 30 frugttræer til over 130.000 nedstemt, og der blev ytret tvivl om jorden var egnet til at plante frugttræer. Før bestyrelsen foretager handlinger i retning af at plante et antal frugttræer på egnede steder - som f.eks. ikke er til gene for beboerne - vil vi på et kommende bestyrelsesmøde tage stilling til, hvordan vi kan få vished for at jorden i Kongelundsparken ikke er giftig, således at frugt fra træer kan nydes uden tvivl. 

En del beboere har allerede henvendt sig til bestyrelsen med ønske om at få fældet eller kraftigt beskåret diverse træer, som de finder er til skyggegene – eller i nogle tilfælde til gene grundet pollen. Vi tager naturligvis disse ønsker til efterretning og fornøden handling sammen med John Larsson. 

Ligeledes har vi enkelte steder nogle mørke stier om aftenen som i nogle tilfælde skyldes at bevoksning er vokset højt og tæt omkring lamperne. 

Har du som beboer ønske til de grønne arealer i din nærhed, så skriv til os, så undersøger vi hvad der er muligt at gøre ved det – måske det kan tænkes ind i forbindelse med at plante et mindre antal nye frugttræer enten nu eller ved senere lejlighed. 

 

1-årsgennemgang af multibanen 
I løbet af maj er det tid til, at bestyrelsen foretager 1-årsgennemgang af multibanen sammen med Peter Jahn & Partnere. Er du bruger af multibanen og har du observeret forhold vi skal bringe op til 1-årsgennemgangen, så kontakt os endelig. 

Bestyrelsen er opmærksom på, at beboere på Restrupvej fortsat er generet af lyset fra banen. Vi undersøger med respekt for foreningens økonomi, hvordan vi kan håndtere genen således at genen kommer væk. Vi vender problematikken med vores rådgivere, da de alt andet lige må antages at være er mere inde i de rette løsninger end vi. 

 

MIH VVS håndterer varmecentralen 
Fremadrettet vil foreningens faste samarbejdspartner omkring VVS stå for den løbende kontrol af varmecentralen. Foreningen får professionelle VVS'ere til at håndtere det for ca. 1.000 pr. måned og på den måde kan vores dyreste - og måske også vigtigste - fællesaktiv næppe være i fagligt mere kompetente hænder. Det er ligeledes MIH VVS, der har installeret kedlerne på varmecentralen.  

Skal du have udført VVS arbejde i dit hus kan du kontakte MIH VVS på 32 59 25 25. Du kan frit vælge VVS firma, men foreningen har gennem 10 år samarbejdet med MIH. 

Ingen parkering på pladsen for enden af Bryrupvej 

 

Husk venligst at pladsen ved Bryrupvej ikke er en parkeringsplads. Det er en brandvej, men vi oplever at pladsen for hyppigt er blokeret af køretøjer – for nylig bakkede en af disse tilmed ind i en beboers hæk. Der bliver opsat et skilt, der oplyser, at der ikke må parkeres på pladsen. På forhånd tak for din hjælp med, at det ikke bliver nødvendigt med yderligere tiltag end opsætning af skiltet.  

 

De bedste ønsker om et godt forår, hvor vi glæder os til at se de mange forårsblomster, som en del beboere plantede sidste efterår 😊 


Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

< Tilbage