< Tilbage

Infoskrivelse april 2017 II09-04-2017 - 15:00

INFOSKRIVELSE G/F KONGELUNDSPARKEN

Beskæring af træer i Kongelundsparken
En del beboere har haft skrevet til os og bedt om at få en række efterhånden store træer beskåret i stil med tidligere beskæring for år siden. Bestyrelsen havde bestilt John Larsson til opgaven 5. april, men John Larssons folk oplevede at blive stoppet og sendt hjem af en beboer på baggrund af grundløs mistanke om bl.a. John Larssons kompetencer og hans ansattes uddannelser. Bestyrelsen havde bestilt John Larsson til at udføre beskæringen for at opfylde ønsker fra flere beboere.

 

Bestyrelsen er her for at varetage beboernes og foreningens interesser og i øvrigt håndtere almindeligt vedligehold. Det er ikke acceptabelt at arbejdet stoppes af en beboer og det påfører alle i foreningen omkostninger til at dække den tid John Larsson havde afsat og materiel til opgaven. John Larsson og hans folk er imødekommende, kompetente og uddannede til at håndtere f.eks. beskæring af træer, hvilket vi fra bestyrelsens side ser som garantien for, at beskæring sker fuldt forsvarligt. De folk der var i foreningen fandt henvendelsen fra beboeren ubehagelig og bestyrelsen har undskyldt mange gange på foreningens vegne. Bestyrelsens er forstående for ønsket om beskæring og vi håber vi til senere generalforsamling kan få klar opbakning til, hvad der er en helt almindelig vedligeholdelsesopgave, som blot ikke er udført i mange, mange år i foreningen. Beskæringen må udsættes for nu, da foråret er over os, hvilket medfører for meget saft i træerne med stor risiko for skade på træerne ved sen beskæring.
Det er en rigtig øv-sag, som vi i bestyrelsen er kede af at have oplevet! Det har kostet virkelig meget energi og har gjort os kede af det. Vi synes selv vi er dynamiske og handler med fokus på foreningens bedste, men den massive mængde af mails og ubeskriveligt negative tone og personlige anklager i disse mails fra to beboere, har virkelig drænet energi fra bestyrelsen både i relation til vores professionelle arbejder, bestyrelsesarbejdet og privat. Vi har brugt meget tid på at bearbejde anklagerne internt og undskylde overfor forskellige parter at de blev inddraget. Vi ønsker også at undskylde overfor de beboere, der havde set frem til beskæringen, at vi ikke har modet og energien til at være skydeskive og gennemføre beskæringen som planlagt for nærværende. Vi arbejder frivilligt, har alle fritidsinteresser og fuldtidsarbejde og vil langt, langt hellere bruge vores energi i foreningens-regi på udvikling og økonomisk stabilitet end at være skydeskive for hvad vi er fuldt overbeviste alle vil se som åbenlyse urimeligheder.

Facebook og kommunikation
I bestyrelsen har vi taget en principiel beslutning om ikke at deltage direkte i debatten på Facebook. Denne beslutning er taget, da debatten ret ofte bliver unuanceret, og vi som bestyrelse ikke kan forfatte et samlet svar til alt og frygter en evig "kamp" om ord. Dette betyder også at vi, som privatpersoner i bestyrelsen, ikke har mulighed for at udtrykke vores side af sagerne, selvom vi har ganske meget lyst til det. Debatterne skal derfor også ses med dette in mente og med den manglende side som bestyrelsen har oplevet det - inkl. de mails vi har fået sendt direkte på vores private mails i en meget stærk tone. Vi har valgt at holde kommunikationen til disse nyhedsbreve. Før bestyrelsen blev overbebyrdet af disse ubehagelige og krænkende mails nåede vi at beskæftige os med følgende punkter:

Kongelundsparken får lejeindtægt fra mobilantenne fra 1. april 2017
Som formentlig bekendt etableres antenne på et område ud mod Kongelundsvej ved regnvandsbassinet. Foreningen får lejeindtægt for området fra 1. april 2017. Anlæggelsen af antenne påbegyndes snarest muligt. Har du spørgsmål til byggeriet er entreprenøren på opgaven firmaet Relacom ved projektleder Stig Sørensen. Stig kan kontaktes på 27 77 18 46.

Genanvendelse af affald
Miljø og genanvendelse står bestyrelsens hjerte nært. I foreningen har vi i dag mulighed for at aflevere papir, pap, glas, batterier og haveaffald til genbrug. Vi har også få mulighed for at aflevere elektronik såfremt bur til opsamling kan være under tag – på den korte bane er det næppe muligt at finde plads under tag, men der er behov for at beboerne let kan aflevere den slags forsvarligt på foreningens grund. Vi er generelt gode til at sortere korrekt, men fra tid til anden finder f.eks. et fjernsyn, en støvsuger og andet elektronik vej til den blå container (undlad venligst det af hensyn dels til miljøet og dels da foreningen i ny og næ bliver krævet betaling for sortering af forkert affald i containeren).
I 2018 starter kommunen indsamling af bioaffald, plast og metal fra alle husstande. For os i Kongelundsparken vil det formentlig betyde at vi får to nye beholdere (én rumopdelt til rest og bio og en anden rumopdelt til plast og metal).

Kabelskab på Bryrupvej
Der har gennem lang tid – måske år - været et kabelskab på Bryrupvej (omkring nr. 75) som har været dækket ind i midlertidig plast. Bestyrelsen har kontaktet forskellige forsyningsselskaber for at finde ud af, hvem der har ansvaret for at fjerne den midlertidige inddækning, som ikke er specielt køn at se på. Vi tror vi efter et par ture i systemerne har fundet den rette og afventer nu om det medfører handling :)

Foreningens lån til de nye gaskedler
Bestyrelsen har kontaktet HMN omkring evt. indfrielse af gaslånet. Der er ikke en besparelse at hente ved at indfri lånet på en gang, da HMN så har ret til at få betalt alle ydelser inkl. renter for den samlede låneperiode på én gang. Restlånet udgør lidt under 250.000 til venlig orientering.

Tak for opmærksomheden omkring varmecentralen
Tak til en beboer for gode betragtninger omkring varmecentralen og kedlernes aktivitet. Vi har haft MIH VVS ude og tilse systemet og kan se der nu køres som der skal med kedlerne.

Økonomi og foreningens budget
På den netop afholdte generalforsamling blev to forslag til en udgift på totalt ca. 250.000 ikke stemt igennem. Der har været antydning af, at den ny bestyrelse ville ”klatte” beløbet væk, men betydning af er alene, at der i budgettet 2017 er afsat 704.000 kr. til hensættelser i stedet for 464.000. Der er således ikke 250.000 på en ”funny money”-konto. Bestyrelsens prioritet er, at få asfalteret de små stier i 2018 og således er vores fokus at det kan finansieres uden nogen form for ekstraopkrævning og derfor har vi helt naturligt fokus på at sikre det.

Sandkasse til Restrupvej
Der vil snarest blive bestilt en fin sandkasse til legepladsen på Restrupvej ved varmecentralen. Så har du børn i huset – eller vil du holde en lille sandskulpturfestival – så er det om at glæde sig! Som bonus-info kan vi oplyse, at den perfekte blanding til sandslottet er én del vand til 50 dele sand…

Nu kommer der styr på forsikringen af carportene
Ved gennemgang af foreningens forsikringer blev vi opmærksomme på, at carportene ikke er dækket af foreningens forsikringer. Det er kommunens og administrators vurdering, at carportene ejes af foreningen. Det er dog ikke for at starte den debat igen, men bestyrelsen har nu taget hånd om – uanset hvordan ejerskabet så fortolkes – at carportene bliver forsikret via foreningens ejendomsforsikring.
 
De bedste ønsker om en god weekend og rigtigt god påske.

< Tilbage