< Tilbage

Maling af carporte24-06-2017 - 16:06

Til carportbrugere i Kongelundsparken

 

Carport skal males af deres brugere/ejere 

Til generalforsamlingen 15. marts blev forslaget fra den tidligere bestyrelse vedtaget om, at brugerne af carportene skulle sikre, at deres carport bliver malet (læs evt. forslaget i sin fulde ordlyd nederst i denne mail) og derfor sendes denne mail, som primært er tænkt til carportenes brugere/ejere (har du lyst er du naturligvis velkommen til at hjælpe frivilligt også selvom du ikke er bruger/ejer).
 

Bestyrelsen har nu købt algerens, maling og pensler, som stilles til rådighed tre weekender henover sommerhalvåret og i øvrigt betales af carportbrugerne selv. 
 

Når en pensel er brugt, så vær sød at hjælpe til med, at den kan bruges af en anden efterfølgende (vi har købt 15 pensler, som var alt hvad Flügger – hvor vi får 20 % rabat - havde hjemme). Rens penslen eller læg den i tætsluttende plasticpose.  

Malergrejet er tilgængeligt i rummet ved varmecentralen, hvor trækvogne m.m. står, i følgende weekender: 


Maj: 
27./28. maj

Juli: 
29./30. juli 

September: 
29./30. september 


Du beslutter selv, hvornår du vil male den carport, du har brugsret til. Rens af alger er frivilligt, men flere carporte ser ud til at ville have gavn af det. Det er vigtigt alle carporte males, så de tager sig pænt ud og også da bestyrelsen meget, meget gerne vil undgå at skulle rekvirere en maler – det kan vi se, der kan blive en negativ debat ud af, som vi ikke ønsker. 


Flyt under alle omstændigheder meget gerne din bil de nævnte weekender, således at der ikke er risiko for stænk og i det hele taget bedste mulig adgang til at udføre arbejdet. 


Skulle du være bruger af en carport og have interesse for at genetablere carportudvalgene, så er du meget velkommen til at tage initiativ til det. 


Del gerne denne information med evt. andre brugere af carportene og overvej fordelen ved at koordinere, hvornår I maler.  


Til reference, det vedtagne forslag:
 

Forslag C: Bestyrelsen stiller forslag om maling af carporte. 

- I henhold til vedtægternes eksisterende § 2 foreslår bestyrelsen, at brugerne af carportene pålægges at male den carport hvortil de har brugsret. Grundejerforeningen indkøber maling og pensler hertil, som vil blive stillet til rådighed 3 weekender (lørdag + søndag) hen over sommerhalvåret (maj-oktober). Alle brugere af carportene opfordres til, at parkere deres biler ude på parkeringspladserne i disse 3 weekender, således at man ikke risikerer at få maling på bilen ifm. at carportene bliver malet. Bestyrelsen vil senest den 1. april offentliggøre datoerne for de 3 weekender via foreningens digitale nyhedsbrev. Sørger man som bruger ikke for, at den carport - hvortil man har brugsret - bliver malet i en af disse 3 weekender, vil foreningen rekvirere en maler til at udføre arbejdet for brugerens regning. 

< Tilbage