< Tilbage

Infoskrivelse 4 - G/F Kongelundsparken - Maj 201724-06-2017 - 16:08

25 Maj 2017
Infoskrivelse 4 G/F Kongelundsparken

 

Parkér venligst hensynsfuldt på Gadbjergvej  
Denne opfordring er nok mest til beboerne på Restrupvej. Vores gode naboer på Gadbjergvej oplever, at stykket op mod Kongelundsparken benyttes til forholdsvis fast parkering formentlig af os i Kongelundsparken. Det er desværre ikke problemfrit i det der opleves at parkeringen sker til gene for især de grunde, der støder helt op til os i Kongelundsparken – deres trafik til egen ind- og udkørsel er nogle gange hindret. Vi har en god naboforening og ønsker en fortsat god relation. Hensynsfuld parkering kan finde sted, men overvej primært at gøre brug af vores egen p-plads, således at Gadbjergvej kun benyttes f.eks. i forbindelse med af- eller pålæsning. 

Vi havde for en håndfuld år siden samme problemstilling med Nubiensvej, der på grund af p-gener ønskede at få lukket passagen mod Nubiensvej helt og vi vil helst ikke opleves til så meget gene, at andre gerne vil ”lukke døren” til os. 

God værdi af samarbejde med MIH VVS omkring varmecentralen 
Foreningens faste samarbejdspartner om VVS fører tilsyn med varmecentralen. Ved deres første tilsyn konstaterede det, at en filterpumpe var uden strøm og dermed inaktiv. I bestyrelsen er vi glade for, at foreningen ikke har os som ansvarlige for at der varme i radiatorerne og varmt vand i hanerne, men i stedet fagfolk, der håndterer det månedlige tilsyn. 

MIH VVS foretager gennemgang af dit tag og tagrende – så slipper du for det 😊
MIH VVS kommer og fejer tage og tagrender samt tager billeder af tagene. De fleste af os er ikke så tit på tagene, så det er en god anledning til at vi alle kan få et hint om vores tags stand. MIH kommer 27/6 – 28/6 -2017. Det bliver fortaget hvert andet år, så næste gang bliver til 2019 

Fra gennemgang i 2015 blev der gjort obs på nedenstående forhold. Vi gentager informationen, da ikke alle har fået udbedret forholdene, hvilket kan resultere i alvorlige skader. 

Restrupvej 37-53: Der mangler 6 meter alu-kantliste. 

Bryrupvej 30-44: Der mangler 13 meter alu-kantliste. 

Bryrupvej 57-73: Der mangler 7 meter alu-kantliste og alu-kantliste på hjørnet Bryrupvej 73. 

Bryrupvej 78-92: Der mangler alu-kantliste på hjørnet Bryrupvej 92. 

Bryrupvej 75-85: Der mangler 6 meter alu-kantliste. 

Manglende alu-kantlister betyder, at vand kan trænge ned bag sternpladerne og ind i konstruktionen med alvorlige fugt- og rådskader til følge. Eftersom en manglende kantliste på en ejendom kan medføre fugtskader et andet sted i blokken, opfordres alle berørte beboere i de enkelte blokke til i fællesskab snarest at få udbedret skaderne. 

Billederne fra rapporten kan ses her: http://www.kongelundsparken.dk/files/Tagrende_og_tag_gennemgang_2015.pdf 

Nye oversigtskort til foreningen 
Flere beboere har gennem tiden udtrykt bekymring vedrørende f.eks. gæster og redningsfolk og deres mulighed for let og hurtigt at finde rette placering af husene i Kongelundsparken. For at imødekomme bekymringen - og ønsket om bedre at guide gæster - har bestyrelsen igangsat udarbejdelse af nye oversigtsskilte til erstatning for de fire nuværende. Det har samtidig den fordel, at vi får nogle skilte som er uden buler og i det hele taget fremstår tidssvarende og flotte.  

Pælebor til lån fra varmecentralens ”dele-grej” 
En venlig beboer har doneret sit pælebor til foreningen således at det fremover er til rådighed for alle beboere i Kongelundsparken. Skal du derfor hygge dig med at sætte stolper til en hængekøje i haven, så kan du fremover blot låne pæleboret. Det hænger i rummet ved varmecentralen, hvor trillebøre, trækvogne m.m. også er.

Besparelse på varmecentralens internet 
Varmecentralen er koblet på nettet af hensyn til overvågning af kedlerne. Foreningen betalte et pænt højt abonnement, som nu ved bestyrelsens kontakt er reduceret med ca. 40 %. Det ses dårligt i foreningens regnskaber, men mange bække små …  

Ekstra konto til foreningen i anden bank 
Da foreningens indestående i banken til tider kan overstige det beløb, som er garanteret i tilfælde af en banks konkurs, har vi valgt at oprette en ekstra konto i anden bank (Arbejdernes Landsbank). Dette så vi ikke mister indeståender i det - godt nok temmelig usandsynlige - tilfælde, at vores primære bank skulle gå nedenom og hjem.

Maling af carporte 
Er du ejer/bruger af carporte – eller har du mulighed for og lyst til at give en hjælpende hånd – så notér datoerne for malerweekender (27./28. maj, 29./30. juli og 29./30. september). Se flere detaljer i mailen sendt 4. maj med emnet ”Maling af carporte”. Bestyrelsen vil gerne gentage opfordringen til, at en eller flere carportbrugere genoptager carportudvalgene således at forhold omkring carportene igen kan ske med mest muligt hensyn til ”nærdemokratiet”.

Fast aftale med firmaet Vejdoktoren 
For at sikre billigt mulig vedligeholdelse af vores asfalt, skal revner forsegles hurtigst muligt. På den måde mindskes risikoen for, at revnerne bliver dybere og bredere og når et punkt, hvor de ikke længere kan forsegles, men kun fræses væk og ny asfalt lægges som lap. For ca. fire år siden var Vejdoktoren sidst forbi. Inspektion bør foretages én gang årligt netop fordi det altid er billigere at vedligeholde end at forny. Derfor har bestyrelsen aftalt med Vejdoktoren, at de fra i år kommer én gang årligt og forsegler de revner, der opstår når jorden – eller træers rødder – arbejder under aftalen. 

Spuling af Pumpestation
Flygt/Xylem og MIH VVS har anbefalet at Pumpebrønd suges spules for slam/fedt.  Det sikrer mulig levetid på de nye pumper og dermed igen billigst mulig drift. Bestyrelsen har lavet en aftale med MIH VVS, således at de kommer to gange om året – på den måde risikerer vi med al sandsynlighed heller ikke at pumpen går i stå på skæve tidspunkter hvor spuling så skal ske til højere timehonorar. Kloakvognen trækker slanger fra p-pladsen og til pumpestationen således at kørsel på stierne – og lidt i rabatten med dybe hjulspor til følge – undgås.  

Ejeren af carport 16 er fundet! 
Ejeren af carport 16 er fundet. Vi kipper med flaget og har og har opdateret carportlisten 😊  

Svævebane 
En svævebane er et sikker hit blandt gamle og unge og vi har hørt det omtalt gennem et par år. Derfor har vi indhentet tre tilbud på en svævebane, således at vi kan tage konkret stilling til det på næste generalforsamling. Svævebanen, hvis den vedtages, tænkes placeret på den bageste boldbane. Her kan højen bruges som startpunkt og ungerne og andre glade sjæle kan så svæve af sted og mærke et sus i maven og få smil på læben. Vores ønske er, at vi på den måde får spredt aktiviteterne mere på vores store fællesarealer og får tilføjet endnu en succes, der skaber glæde og trivsel – og samtidig i en eller anden grad bidrager positivt til vores boligers værdi. 

Småt nyt 
Den gamle vandslange ved varmecentralen var hullet som en si, så vi har købt en ny, der også automatisk ruller på plads. Derudover står der nu en forlængerledning i skabet. Vi har allerede set de første bilejere få deres biler til at skinne som nye 😊  

Vi indhenter informationer om nye skraldespande generelt til hele Kongelundsparken, men til skifte snarest muligt efter næste budgetår ved indgangene fra p-pladsen. De nuværende skraldespande er strengt taget ikke godkendt anno 2017, men lige så vigtigt bliver de hurtigt (for) fyldt, så papir m.m. blæser op – og så skal der bruges tid på opsamling som kan bruges mere værdiskabende på andre opgaver. 

Plankeværket til varmecentralens åbne gård er rådnet hist og pist og derfor planlægger vi det skiftet også i 2018.  

 

De bedste ønsker om en god sommer! 


Mvh
Bestyrelsen

< Tilbage