< Tilbage

Infoskrivelse 5 - G/F Kongelundsparken - Juni 201724-06-2017 - 16:10

24 Juni 2017 
INFOSKRIVELSE 5 2017 - G/F KONGELUNDSPARKEN 
 

Gennemgang af multibane og foreningen vedligeholdelsesplan 
Vi har for nylig haft vores 1-års gennemgang af multibanen. På nær belysningen er alt omkring banen perfekt og det er en fornøjelse at være vidne til alle de gode aktiviteter multibanen danner ramme om. Bestyrelsen er obs på at belysningen opfattes genererende af nogle. Vi har for nylig - en meget sen aften - justeret lyspanelerne yderligere ned, men nu belyses banen ikke længere op hensigtsmæssigt. Vi får rådgivning fra leverandøren af banen og måske det ender med at lyspanelerne skal skiftes eller to lysmaster tilføjes således at lyset er godt for alle og den nye multibane opleves som det store aktiv den er. Et evt. forslag om yderligere lysmaster fremlægges en generalforsamling, da økonomien skal godkendes af beboerne.

Vi har med foreningens faste bygningsrådgivere ajourført vores løbende vedligeholdelsesplan. Det tyder på, at vi er nødt til at fremskynde at få lagt nyt tagpap på taget af varmecentralen. Der er dampbuler og generelt er tagpappet slidt. Derfor er det formentlig en omkostning vi må tage i løbet af de kommende år at få lagt nyt tagpap på varmecentralen. I fald der ikke kommer uforudsete omkostninger forventer vi, at det kan afholdes indenfor eksisterende kontingent. 
 

Carportudvalg etableret for de store carporte 
Stor tak til brugerne af de store carporte for både at have indkaldt til møde, hvor algeafrensning samt maling af de store carporte blev koordineret og et udvalg blev nedsat! Det er bestyrelsen meget glade for og vi er sikre på, at der dermed igen er helt styr på håndteringen af fremtidig vedligehold for de store carporte. 

Vi håber at brugerne af de små carporte ligeledes vil tage initiativ og nedsætte et udvalg igen også der. Bestyrelsen hjælper gerne med at sende oversigt over carport-brugerne, således at det bliver nemt at indkalde til møde.  
 

Farvel til Tanja i bestyrelsen 
Vi har desværre måttet sige farvel til Tanja, som af personlige årsager har været nødt til at prioritere sin tid til andre formål end arbejdet i bestyrelsen. Vi har fuld forståelse for Tanjas prioritering, men er på foreningens vegne kede af at miste Tanja i bestyrelsen. 


Anne Nepper er god sparringspartner for bestyrelsen 
Bestyrelsen har valgt – i øvrigt i forlængelse af tidligere bestyrelse – at benytte administrator Anne Neppers tid til rådgivning i forbindelse med konkrete opgaver. Vi føler vi i den nuværende bestyrelse informerer på et meget højt niveau og at Anne Neppers tid derfor med fordel kan benyttes af bestyrelsen til formål, der skaber mere værdi for foreningen end at skrive infoskrivelser. Det er bestyrelsen der sender disse skrivelser ud, såsom denne her. 


Information om carportene 
Carportejere betaler hver måned kr. 100 til foreningen. Beløbet dækker den løbende vedligeholdelse og større fornyelser, når opsparingen dækker det. Fejl og mangler af mindre betydning foreslår vi ikke at lade udbedre på den korte bane, da intentionen er, at de indbetalte beløb skal dække f.eks. nyt tag over carportene (det vil komme op på generalforsamling inden beslutning). Så af hensyn til at undgå store regninger for små opgaver, ønsker vi ikke at rekvirere håndværkere til små opgaver som f.eks. at skifte et bræt og andre mindre ting (hvis den enkelte carportbruger kan, er det også OK selv at foretage mindre reparationer). Administrator varetager fremover også listen over brugere af carportene og registrer skifter m.m. 

Afslutningsvis omkring carportene en stor tak til alle jer, der allerede har malet! Det har virkelig pyntet 😊 


Husk at foreningen kommunikerer digitalt – også indkaldelser til generalforsamlinger 
For år siden blev det besluttet at foreningen kun kommunikerer digitalt til beboere. Til de få beboere, som ikke allerede er tilmeldt med e-mail, er der gennem tiden sendt flere ”papir-breve” med opfordring til at tilmelde sig med e-mail eller kontakte administrator Anne Nepper (ann@swe.dk eller 33 76 47 39) i fald de ønsker at søge om fritagelse for digitale indkaldelser til foreningens generalforsamlinger. Fordelene ved digital kommunikation er mange; bl.a. sker distributionen hurtigere end med fysisk post og uden omkostninger for foreningen. 
 

Fornyelse af kravet mod den tidligere kasserer 
Bestyrelsen håndterer sammen med administrator fornyelse af foreningens million-krav mod den tidligere kasserer i den ca. 10 år gamle underslæbssag. Der er næppe stor sandsynlighed for at udlægssagen bringer kroner til foreningen, men fornyr vi ikke foreningens krav, falder det for forældelsesfristen og så vil foreningen ikke senere kunne gøre et evt. krav gældende. Om vi skal blive ved med at prøve at inddrive kravet kan diskuteres set i forhold til realismen i at få kravet dækket - men for nærværende forsøges det.  


Din hæk skal måske klippes ind mod din have 
Som orienteret tidligere, planlægger vi asfaltering af de små stier i 2018 efter kommunen forventeligt har skiftet belysningsmasterne i Kongelundsparken. For at asfalteringen kan ske optimalt, må du gerne være opmærksom på om din hæk gennem årene har vokset sig langt ud på fællesstien. Er det sket, skal din hæk klippes tilbage ind mod din egen grund, da vi på den måde sikrer, at asfaltfirmaet kan komme til og få lagt den ny asfalt (brug evt. eksisterende lysmaster, gavlmure eller skurenes yderside som omtrentligt pejlemærke til hvad din hæk skal flugte med). Nogle hække har måske nået et uoverskueligt omfang at klippe selv – i så fald kan man overveje at kontakte John Larsson og hyre hans folk til arbejdet (ring 78 76 39 39 eller skriv til info@johnlarsson.dk). 


Firmaet Vejdoktoren har foretaget revneforsegling 
Som informeret har bestyrelsen aftalt med Vejdoktoren, at de fra i år kommer én gang årligt og forsegler de revner, der kommer i asfalten. En lille revne bliver hurtigt til en dyb revne, og den dybe revne lader vandet trænge igennem asfalten. Så bliver den dybe revne til et lille hul og det lille hul bliver til et større hul. Om vinteren skiftevis fryser og tør vandet og får asfalten til at krakelere omkring revnerne … Og så står vi pludselig med en dyr opgave – så derfor er aftalen med Vejdoktoren god for foreningens økonomi 😊 


Har du gode forslag til udsmykning af den lille plads ved den tidligere rundkørsel? 
Fra Tårnby Kommune har vi modtaget et ”vink” om, at de gerne vil modtage forslag til udsmykning af pladsen på Kongelundsvej, hvor rundkørslen tidligere var. Det kan være du har tanker om et kunstværk, kunne tænke dig at se et stort træ plantet eller noget helt tredje. Send blot forslag til bestyrelsen, så skal vi nok videreformidle det til kommunen.  


Bommene 
Vi har fuld forståelse for, at det til tider kan være rart at få bommene åbnet f.eks. ved flytning. Praksis har vist, at når bommene er åbne, så er de ofte åbne i timevis – nogle gange henover døgn – og medfører uønsket motor-trafik på alle stierne, parkering på stier og utryghed for specielt de små og deres færden i Kongelundsparken. Endelig er stierne ikke anlagt til at kunne klare specielt meget belastning fra tung trafik, hvorfor der er risiko for voldsom slitage ved kørsel med tungere vogne. Derfor viderefører den nye bestyrelse den hidtidige tilgang til at bommene er lukket for leverancer og flytninger og henstiller venligst til, at trækvogne m.m. benyttes. Det er naturligvis ikke for at genere, men alene for at bevare en af Kongelundsparkens store styrker; at vi har store arealer, hvor store som små kan færdes uden at bekymre sig over risikoen for biler m.m., og da netop dette blev fremhævet i spørgeskemaundersøgelsen. Se evt. mere info i nyhedsbrev sendt 12. august 2015.
 

Småt nyt 

  • Ved oprydning på varmecentralen fandt vi et skilt, hvor der står ”Vaskeplads”. Da enkelte beboere har været i tvivl om, hvorfor det gule kryds egentlig er på asfalten, er skiltet er nu sat op ud for vaskepladsen. 
  • Vi har taget mod et fantastisk tilbud på et siddemøbel, som nu er opsat ved trampolinerne og bruges flittigt. 
  • Vi har fået godt overblik over mulighederne for en svævebane til Kongelundsparken.
  • Problemet med bierne ved varmecentralen er håndteret og løst.
  • Der sættes en drikkepost op ved varmecentralen således at f.eks. motionister kan tappe en tår vand til løbeturen.
     

De bedste ønsker om en god sommer! 

 

Mvh

Bestyrelsen

< Tilbage