< Tilbage

INFOSKRIVELSE 9 2017 - G/F KONGELUNDSPARKEN16-12-2017 - 13:42

Halloween i Kongelundsparken – 29. oktober
Traditionen tro inviteres alle til at fejre halloween – eller allehelgensaften i den mere danske version – i Kongelundsparken. I år bliver det 29. oktober, hvor vi kombinerer ungernes mulighed for at platte slik fra beboerne med plantning af blomsterløg til glæde for foråret 2018. Der er ca. 2.000 blomsterløg klar til at blive gravet ned og de er til fri plantning på foreningens fællesarealer - eller f.eks. på det lille stykke jord de fleste har foran deres skure ud mod fælles-stierne. Derudover har vi ca. 15 fuglehuse, som også er til opsætning på fællesarealerne. Fuglehuse bringer liv til området og det er hyggeligt at følge med i, når det travle fuglepar fodrer deres sultne unger. Som ekstra bonus spiser fuglene mange af havens skadelige insekter. Et musvitpar med unger kan f.eks. spise 40.000 myg på én sæson!

Så husk at have lidt godter liggende 29. oktober til slik eller ballade. Den danske oversættelse af det amerikanske Trick-or-Treat er måske ikke nær så fængende, men begge begreber dækker over det samme: Hvis ikke du hoster op med et stykke slik, kan du - i hvert fald teoretisk - forvente at blive udsat for en spøg af en slags.

De sorte carporte – 8 af de 40 mangler maling
Bestyrelsen har kigget nærmere på de sorte carporte og der er til venlig orientering – samt opfordring til handling til carportenes brugere – 8 af dem, der endnu ikke er malet. Få er malet OK, men mangler f.eks. loftet eller træværket ud mod stien bagved. De fleste af de 8 mangler maling helt generelt. Fra vores administrator sendes, der direkte information til hver carportbruger, der ikke har malet endnu (der vil blive sendt også til to, der på nuværende tidspunkt HAR malet, da der var 10 der manglede ved vores fælles gennemgang).

Som tidligere orientering var tredje og sidste officielle maleweekend er 29./30. september. Maling står i redskabsrummet ved varmecentralen. Til nu har der være maling stort set konstant i et halvt år og bestyrelsen har suppleret 3-4 gange med at køber yderligere, da der er brugt rigtig meget mere maling end vores rådgiver fra Flügger forventede. Vi takker de beboere, der - i fald malingen var gemt af vejen eller reelt brugt op – selv har købt maling og evt. pensler.

Kongelundsparkens helte
Det er navnet på den gruppe, der er oprettet i Facebook Messenger, og hvor der kan skrives en besked i fald det kan være en fordel at en nabo f.eks. går med og hjælper med at forklare uhensigtsmæssig adfærd (det sker f.eks. en sjælden gang imellem at der køres på scootere på området ligesom nogle få har lidt svært ved at forså en venlig henstilling om korrekt brug af fællesfaciliteterne). Det er ikke en form for vagtværn, men til intern kommunikation om ”her og nu” hændelser i foreningen. Alle beboere er velkomne og der er i skrivende stund ca. 20 medlemmer.

Belysningen i Kongelundsparken
Bestyrelsen har haft kontakt til Tårnby Kommune med henblik på om der var nyt omkring udskiftningen af belysningen i Kongelundsparken – også i forhold til planlægning af asfaltering af de små stier i 2018.

Kommunen oplyser, at udskiftningen af belysningen forventes at finde sted mellem maj og juli 2018. Der er for nærværende ikke klarhed over, hvordan de nye master kommer til at se ud, da der ikke er udarbejdet udbudsmaterialer endnu.

Fra bestyrelsens side er vi interesserede i om ikke andet at få afklaret om vi kan påvirke belysningen, så vi prøver at tage hånd om, at der også fremadrettet kan være en vis belysning ud mod den store græsplæne (ny belysning er ofte retningsbestemt i modsætning til den nuværende, der lyser lige meget hele vejen rundt - så vi vil se om vi kan undgå, at den store græsplæne kommer til at ligge helt i mørke, når belysningen skiftes). Når vi i bestyrelsen bliver bekendt med nyt om emnet orienterer vi via nyhedsbrevet her.

Seneste om Bygmagrunden
Selv om det kaldes et lokalcenter er det meningen alene at Rema 1000 åbner supermarked på maksimalt 1.040 kvadratmeter og vejadgang til Rema 1000 kommer udelukkende til at ske via Kongelundsvej. Derudover kommer der et antal rækkehuse som får vejadgang fra Bryrupvej. Forslaget til bebyggelsen sendes i offentlig høring i otte uger. Det er i øvrigt et stort set enigt bygge- og ejendomsudvalg, der stemmer for forslaget.

 

Oversigtsskiltning til Kongelundsparken
Bestyrelsen har lagt små 30 timer i at rentegne eksisterende oversigtskort, så materialet er egnet til at blive benyttet til nye skilte til erstatning for de 40 år gamle og mere eller mindre bulede skilte vi har i dag. Der er indhentet tilbud på nye skilte, standere og etablering, men da beløbet overstiger, hvad der er afsat i budgettet for indeværende periode, erstattes de gamle skilte ikke med nye før næste budgetår. Det planlægges at etablere ny skiltning snarest muligt, så vi ikke kommer ud i at skulle grave ny asfalt op for en planlagt opgave.

Skiltning ved trampolinerne
I næste uge sættes skiltning op ved trampolinerne. Skiltningen oplyser på venlig vis god adfærd omkring brugen af trampolinerne, således at vi hjælper vores børn og gæster med, hvordan de undgår at komme til skade eller at have en uhensigtsmæssig adfærd.

 

Nu hvor bladende så småt blæser af træerne og efteråret er over os, så hermed de bedste ønsker om et godt efterår til dig og din familie!

< Tilbage